Pátek, 23 února, 2024

O cenu Karla Štulíka 2024

Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

ve spolupráci

 s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické

a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

pořádá 27. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie

O cenu Karla Štulíka 2024

pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty UK
prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc.

Soutěž je určena všem studentům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých a slovenských vysokých školách.

Soutěž se bude konat ve dnech 31. 1. až 1. 2. 2024 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.

Závaznou přihlášku je potřeba poslat prof. Barkovi (barek@natur.cuni.cz) s kopií prof. Vyskočilovi na email vlastimil.vyskocil@natur.cuni.cz do 31. 12. 2023.

Souhrn soutěžní práce v rozsahu 3–5 stran Wordu včetně literatury, obrázků a tabulek je nutno poslat prof. Barkovi na e-mail barek@natur.cuni.cz s kopií na e-mail vlastimil.vyskocil@natur.cuni.cz do 20. 1. 2024. Do předmětu e-mailu uveďte CKS 2024. Při přípravě souhrnu je třeba dodržovat pokyny pro autory v časopise Chemické listy (odkaz http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/instructions) a řídit se minulými příspěvky opublikovanými např. v Czech Chemical Society Symposium Series, 20 (5) 315–344 (2022) (odkaz www.ccsss.cz/index.php/ccsss/issue/view/35). O dalších detailech budete průběžně informováni emailem nebo na tomto webu.

Formulář přihlášky je ke stažení zde.

Program letošního ročníku

Ocenění

Diplom za 1. místo

Diplom za 2. místo

Diplom za 3. místo (1)

Diplom za 3. místo (2)

Diplom za 3. místo (3)

Cena Metrohm

Cena Nicolet

Cena poroty – bakaláři (1)

Cena poroty – bakaláři (2)

Fotogalerie