Blog

Vyhlášení výsledků ceny Metrohm 2022

Vyhlášení výsledků je možné stáhnout zde.

IUPAC SEEKING NEW EXECUTIVE DIRECTOR

Vyhlášení zde.

Přednáška RNDr. Květy Kalíkové, Ph.D.

Prezentaci k přednášce Dr. Květy Kalíkové, která proběhla 1. 3. 2022 na Chemickém ústavu PřF UK si můžete prohlédnout zde.

Profesorská přednáška doc. Petra Skládala

Prezentaci z profesorské přednášky doc. Petra Skládala (Masarykova univerzita Brno) na téma: „Biosensors, Where are the limits?“ si můžete prohlédnout zde.

Ocenění doc. Davida SÝKORY

Dne 15. září Ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, slavnostně předal výzkumnému týmu, jehož členem je doc. Sýkora,  Čestné uznání za zdravotnický výzkum 2020. Z celkem bezmála 150 hodnocených výzkumných projektů bylo oceněno pouze 10.
 
Prof. Jiří Barek  byl na funkční období 2022-2024 zvolen titulárním členem  (titular member) divize V (analytická chemie) Mezinárodní unie pro čistou a užitou  chemii (IUPAC).

Přednáška doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D.

V úterý 6. 4. 2021 proběhla na Katedře analytické chemie PřF UK přednáška doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. na téma „Vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii“. Prezentaci si můžete prohlédnout zde: Cvacka_PrF_UK

Přednáška RNDr. Aleše Daňhela, Ph.D.

V úterý 30. 3. 2021 proběhla na Katedře analytické chemie PřF UK přednáška RNDr. Aleše Daňhela, Ph.D. na téma „Polarizovatelné nanostrukturované povrchy v elektroanalýze biopolymerů“. Prezentaci si můžete prohlédnout zde: KACH_seminar_Danhel

Přednáška doc. Davida Sýkory

V úterý 16. 3. 2021 proběhla na Katedře analytické chemie PřF UK přednáška doc. Davida Sýkory na téma „Odhalování padělků přípravků s obsahem anabolických androgenních steroidů (AAS)“. Prezentaci si můžete prohlédnout zde: Prednaska_anabolika.

Přednáška prof. Ing. Jana Vacka, Ph.D.

Dne 9. 3. 2021 proběhla přednáška prof. Jana Vacka z Ústavu lékařské chemie a biochemie Univerzity Palackého v Olomouci na téma Oxidačně-redukční přeměny pohledem chemika a biologa. Prezentaci si můžete stáhnout zde: Redox_Biol_Vacek_2021.

Přednáška byla podpořena firmou Metrohm CZ. Za podporu velmi děkujeme.

Zamyšlení nad publikacemi studentů Ph.D. studia

Publikace studentů Ph.D. studia v nízko hodnocených časopisech patří mezi často diskutované problematiky. Zajímavé je např. zamyšlení fyzika Matthewa Saula Leifera.